Biografie

Prof. univ. dr. ing. Dan Cașcaval

 • Data naşterii: 20 noiembrie 1964
 • Stare civilă: căsătorit, o fiică
Studii
 • Liceul „Octavian Goga” Sibiu, Specializarea Chimie-fizică (1979-1983)
 • Institutul Politehnic Iaşi, Facultatea de Tehnologie Chimică, Specializarea Tehnologia substanţelor organice (1984-1989)
Activitate profesională
 • Rector al Universităţii Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iaşi (din 2016-2020, 2020-2024)
 • Decan al Facultăţii de Inginerie Chimică şi Protecţia Mediului (2008-2016)
 • Director al Scolii Doctorale a Facultăţii de Inginerie Chimică şi Protecţia Mediului (2005-2012)
 • Director al Departamentului de Inginerie Organică şi Biochimică (2005-2008)
 • Cancelar al Facultăţii de Inginerie Chimică şi Protecţia Mediului (2004-2005)
 • Conducere de doctorat în domeniul Inginerie chimică (din 2003)
 • Profesor universitar (din 2002)
 • Conferenţiar universitar (1999-2002)
 • Doctor în domeniul Inginerie chimică (din 1997)
 • Șef de lucrări (1995-1999)
 • Asistent universitar (1992-1995)
 • Preparator universitar (1990-1992)
 • Inginer chimist Intreprinderea Mecanică „Valea Teleajenului” Vălenii de Munte, Șef Atelier galvanizare şi Atelier tratare ape reziduale (1989-1990)
Domenii de cercetare

Inginerie biochimică şi Biotehnologie:

 • Procese fermentative şi enzimatice: cinetica proceselor fermentative şi enzimatice, procese integrate fermentaţie – separare, modificarea caracteristicilor native ale microorganismelor prin procese de fermentaţie speciale.
 • Bioreactoare: reologia lichidelor de fermentaţie şi a mediilor enzimatice, eficienţa şi distribuţia intensităţii amestecării în bioreactoare, transferul de masă din bioreactoare, oxigen-vectori, bioreactoare de configuraţie specială cu celule sau enzime imobilizate;
 • Bioseparări: procedee neconvenţionale de separare a produselor naturale – extracţia reactivă, extracţia şi transportul prin membrane lichide (pertracţia), separarea directă a produşilor de biosinteză;
Conducere de doctorat

Conducere de doctorat în domeniul Inginerie chimică (din 2003): 10 teze finalizate, 4 doctoranzi în stagiu.
Coordonare a 5 programe postdoctorale.

Activitate didactică

Titular al disciplinelor (în prezent):

 • Biotehnologie generală (licenţă anul III, domeniul Inginerie chimică)
 • Inginerie biochimică (licenţă anul IV, specializarea Inginerie biochimică)
 • Bioreactoare (licenţă anul IV, specializarea Inginerie biochimică)
 • Ingineria proceselor alimentare şi utilaje specifice I + II (licenţă anul IV, specializarea Chimie alimentară şi tehnologii biochimice)
 • Procedee moderne de separare (masterat anul I, specializarea Produse farmaceutice şi cosmetice)
 • Bioprocese în industria alimentară (masterat anul I, specializarea Controlul şi procesarea alimentelor)

Coordonator şcoală de vară “Biotechnologies for the Third Millenium Health” (15-29 iulie 2007), pentru studenţii din ţările europene

Activitate editorială

Membru în Editoarial Board al revistelor ştiinţifice:

 • Journal of Industrial Microbiology & Biotechnology (Springer)
 • Romanian Biotechnological Letters
 • Environmental Engineering and Management Journal
 • The Open Systems Biology Journal
 • Revista Societăţii Române a Chimiştilor Cosmetologi (RSCC Magazine)
 • Single Cell Genomics & Proteomics (OMICS Publishing Group)
 • Scientific Study & Research – Chemistry & Chemical Engineering, Biotechnology, Food Industry
 • Buletinul Institutului Politehnic din Iasi, Sectiunea Chimie si Inginerie Chimica
 • Current Biochemical Engineering
 • Annals of the Academy of Romanian Scientists, Series on
 • Chemistry Sciences
 • Scientific Journals International

Membru în colectivele de referenţi ştiinţifici ale revistelor: Biochemical Engineering Journal, Bioprocess and Biosystems Engineering, Bioresource Technology, Biotechnology Progress, Chemical and Biochemical Engineering Quarterly, Chemical Engineering & Technology, Chemical Engineering Communications, Chemical Engineering Journal, Chemical Engineering Science, Chemical Industry & Chemical Engineering Quarterly, Chemical Papers, Desalination, Desalination and Water Treatment, Enzyme and Microbial Technology, International Journal of Chemical Reactor Engineering, Journal of Chemical & Engineering Data, Journal of Chemical Technology & Biotechnology, Journal of Enviromental Management, Journal of Fluorine Chemistry, Journal of Membrane Science, Natural Product Research, NED University Journal of Research, Revista de Chimie, Separation and Purification Technology, Separation Science and Technology, Solvent Extraction and Ion exchange

Alte mențiuni

Doctor Honoris Causa al Academiei Forțelor Terestre „Nicolae Bălcescu” din Sibiu – 7 mai 2019

Profesor invitat / Stagii străinătate:
The University of Manchester, aprilie – mai 2007
Technology University of Vienna, iunie 2009
Karlsruhe University of Technology, martie 2011
University College London, iunie 2014

Membru comisii şi consilii universitare la nivel naţional (în prezent):
Vicepreşedinte al Consiliului Naţional al Rectorilor (2016-2020, 2020-2024)
Membru al Consiliului Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor si Certificatelor Universitare, Comisia de Inginerie chimică, inginerie medicală, ştiinţa materialelor şi nanomateriale (2012-2016, 2016-2019, 2019-2023)
Membru al Consiliului Naţional de Finanţare a Invăţământului Superior, membru Birou CNFIS, Președinte al Comisiei de Modelare și Analiză Statistică (2014-2019, 2019-2024)
Membru în Proiectul „Romania Educată”, grupul de lucru Invăţământ profesional şi tehnic

Membru societăţi ştiinţifice şi profesionale (în prezent): European Federation of Biotechnology, European Association of Pharma Biotechnology, European Federation of Chemical Engineering – SepTech Experts, European Science Foundation, Societatea Romana a Chimistilor Cosmetologi, Asociaţia Absolvenţilor Facultăţii de Chimie Industrială

Cărți și manuale publicate

13 cărţi şi manuale, 12 capitole în volume de editor (selectiv):

 • Dan Cascaval, Oxygen Mass Transfer in Bioreactors, in Comprehensive Biotechnology, vol. 2 (Editor M. Moo-Young), Elsevier: Pergamon, 2019, pp. 119-132, (ISBN: 9780444640468).
 • Silvia Curteanu, Elena-Niculina Drăgoi, Alexandra Cristina Blaga, Anca-Irina Galaction, Dan Cascaval, Neuroevolutive algorithms applied for modeling some biochemical separation processes, in Methods in Molecular Biology – Artificial Neural Networks, Editia 3, (Editor Hugh Cartwright), Humana Press: Springer Nature, Oxford, 2021, pp. 115-138, (ISBN: 978-1-0716-0825-8).
 • Dan Caşcaval, Anca-Irina Galaction, Bioprocese alimentare şi farmaceutice, Editura “Gr.T. Popa”, Iaşi, 2014 (ISBN 978-606-544-245-0)
 • Dan Caşcaval, Anca-Irina Galaction, Daniel Boldureanu, Applications of pertraction in biotechnology, in Encyclopedia of Membrane Science and Technology, vol. 3 (Editors Eric M.V. Hoek, Volodymyr V. Tarabara), Wiley, 2013 (ISBN 978-0-470-90687-3)
 • Anca-Irina Galaction, Dan Caşcaval, Separation of biosynthetic products by pertraction, in Progress in Molecular and Environmental Bioengineering – From Analysis and Modeling to Technology Applications (Editor Angelo Carpi), InTech, Rijeka, 2011 (ISBN 978-953-307-268-5)
 • Dan Caşcaval, Biotehnologii şi valorificarea produselor naturale, Ed. Academiei Oamenilor de Stiinţă din România, Bucureşti, 2011 (ISBN 987-606-8371-05-4)
 • Dan Caşcaval, Anca-Irina Galaction, Biotehnologia între ştiintă şi artă, Casa de Editură Venus, Iaşi, 2007 (ISBN 978-973-756-052-0)
 • Dan Caşcaval, Corneliu Oniscu, Anca-Irina Galaction, Inginerie biochimică şi biotehnologie. Vol.3: Procese de separare, Ed. Performantica, Iaşi, 2004 (ISBN 973-7994-23-X)
 • Dan Caşcaval, Corneliu Oniscu, Anca-Irina Galaction, Inginerie biochimică si biotehnologie. Vol. 2: Bioreactoare, Ed. InterGlobal, Iaşi, 2002 (ISBN 973-99683-4-1)
 • Corneliu Oniscu, Dan Caşcaval, Inginerie biochimică şi biotehnologie. Vol. 1: Ingineria proceselor biotehnologice, Ed. InterGlobal, Iaşi, 2002 (ISBN 973-99683-3-3)
Lucrări științifice

332 articole publicate (dintre care 146 în reviste cotate ISI, 118 în reviste incluse în BDI, 68 în volume ale conferintelor), 6 conferinţe plenare invitate, 315 comunicări şi postere (selectiv):

•    Anca-Irina Galaction, Alexandra Tucaliuc, Corina Ciobanu, Dan Caşcaval, Fumaric acid production by Rhyzopus oryzae in presence of n-dodecane as oxygen-vector, Biochemical Engineering Journal 2020, 164, 107795.

•    Roxana Georgiana Lazar, Alexandra Cristina Blaga, Elena Niculina Dragoi, Anca-Irina Galaction, Dan Cascaval, Mechanism, influencing factors exploration and modelling on the reactive extraction of 2-ketogluconic acid in presence of a phase modifier, Separation and Purification Technology 2020, 255, 117740.

•    Alexandra Tucaliuc, Alexandra Cristina Blaga, Anca-Irina Galaction, Dan Caşcaval, Mupirocin: applications and production, Biotechnology Letters 2019, 41(4-5), 495-502.

•    Lenuta Kloetzer, Roxana-Andreea Ilica, Dan Cascaval, Anca-Irina Galaction, Separation of fumaric acid by amine extraction without and with 1-octanol as phase modifier, Separation and Purification Technology 2019, 227, 115724-115737.

•    Alexandra Cristina Blaga, Corina Ciobanu, Dan Caşcaval,Anca-Irina Galaction, Enhancement of ergosterol production by Saccharomyces cerevisiae in batch and fed-batch fermentation process using n-dodecane as oxygen-vector, Biochemical Engineering Journal 2018, 131, 70-76.
•    Dan Caşcaval,Alexandra Cristina Blaga, Anca-Irina Galaction, Diffusional effects on anaerobic biodegradation of pyridine in a stationary basket bioreactor with immobilized Bacillus spp. cells, Environmental Technology 2018, 39(2) 240-252.
•    Lenuta Kloetzer, Amalia-StelaBompa, Alexandra Cristina Blaga, Anca-Irina Galaction, Dan Caşcaval, Study on rosmarinic acid separation by synergic extraction, Separation Science and Technology 2018, 53(4), 645-654.
•    Ramona-Mihaela Matran, Anca-Irina Galaction, Alexandra Cristina Blaga, Marius Turnea, Dan Caşcaval,  Distribution of Mixing Efficiency in a Split-Cylinder Gas-Lift Bioreactor with ImmobilizedYarrowia Lipolytica Cells Used for Olive Oil Mill Wastewater Treatment, Chemical Engineering Communications 2016, 203(5), 666-675.
•    Anca-Irina Galaction, Madalina Poştaru, Alexandra Cristina Blaga, Amalia-Stela Bompa, Dan Caşcaval, Synergic effects on pantothenic acid extraction and transport through liquid membranes, Bulletin of the Chemical Society of Japan 2016, 89(1), 33-41.
•    Madalina Poştaru, Amalia-Stela Bompa, Anca-Irina Galaction, Alexandra Cristina Blaga, Dan Caşcaval, Comparative study on pantothenic acid separation by reactive extraction with tri-n-octylamine and di-(2-ethylhexyl) phosphoric acid, Chemical and Biochemical Engineering Quarterly 2016, 31(1), 81-92.
•    Anca-Irina Galaction, Amalia-Stela Bompa, Lenuţa Kloetzer, Marius Alexandru Turnea, Dan Caşcaval, Synergic extraction and transport of folic acid through liquid membranes, Solvent Extraction and Ion Exchange 2015, 33(3), 313-328.
•    Dan Caşcaval, Ramona Mihaela Matran, Marius Turnea, Alexandra Cristina Blaga, Anca-Irina Galaction, Distribution of mixing efficiency in a split-cylinder gas-lift bioreactor for Yarrowia lipolytica suspensions, Canadian J. Chemical Engineering 2015, 93(1), 18-28.
•    Anca-Irina Galaction, Madalina Poştaru, Lenuţa Kloetzer, Alexandra Cristina Blaga, Dan Caşcaval, Separation of rosmarinic acid by facilitated pertraction, Food and Bioproducts Processing 2015, 94, 621-628.
•    Alexandra Cârlescu, Alexandra Cristina Blaga, Anca-Irina Galaction, Marius Turnea, Dan Caşcaval, Interfacial mass transfer in the reactive extraction process of succinic acid from viscous aqueous solutions, Separation Science and Technology 2014, 49(7), 974-980.
•    Anca-Irina Galaction, Madalina Poştaru, Dan Caşcaval, Lenuta Kloetzer, Selective separation of carboxylic acids obtained by succinic acid fermentation using facilitated pertraction, Solvent Extraction and Ion Exchange 2013, 31(2), 171-183.
•    Lenuţa Kloetzer, Mădălina Poştaru, Anca-Irina Galaction, Alexandra Cristina Blaga, Dan Caşcaval, Comparative study on rosmarinic acid separation by reactive extraction with Amberlite LA-2 and D2EHPA. 1. Interfacial reaction mechanism and influencing factors, Industrial & Engineering Chemistry Research 2013, 52(38), 13785–13794.
•    Dan Caşcaval, Anca-Irina Galaction, Marius Turnea, Anca Marcela Lupăşteanu, Biodegradation of lipids from olive oil mill wastewaters in a stationary basket bioreactor with immobilized Bacillus spp. cells – Influence of internal diffusion, Water Science and Technology 2012, 65(5), 920-926.
•    Anca-Irina Galaction, Lenuţa Kloetzer, Marius Turnea, Colin Webb, Anestis Vlysidis, Dan Caşcaval, Succinic acid fermentation in a stationary-basket bioreactor with a packed bed of immobilized Actinobacillus succinogenes: 1. Influence of internal diffusion on substrate mass transfer and consumption rate, J. of Industrial Microbiology and Biotechnology 2012, 39(6), 877-888.
•    Anca-Irina Galaction, Alexandra Cârlescu, Marius Turnea, Dan Caşcaval, Direct extraction of propionic acid from Propionibacterium acidipropionici broths with tri-n-octylamine, Chemical Engineering & Technology 2012, 35(9), 1657-1663.
•    Dan Caşcaval, Marius Turnea, Anca-Irina Galaction, Alexandra Cristina Blaga, 6-Aminopenicillanic acid production in stationary basket bioreactor with packed bed of immobilized penicillin amidase – Penicillin G mass transfer and consumption rate under internal diffusion limitation, Biochemical Engineering Journal 2012, 69, 113-122.
•    Dan Caşcaval, Lenuţa Kloetzer, Anca-Irina Galaction, Influence of organic phase polarity on interfacial mechanism and efficiency of reactive extraction of acetic acid with tri-n-octylamine, J. of Chemical & Engineering Data 2011, 56(5), 2521-2526.
•    Lenuţa Kloetzer, Anca-Irina Galaction, Dan Caşcaval, Facilitated pertraction of p-aminobenzoic acid with Amberlite LA-2 in presence of 1-octanol, Separation Science and Technology 2010, 45(10), 1440-1447.
•    Dan Caşcaval, Anca-Irina Galaction, Marius Turnea, Study of the influence of solute and carrier characteristics on facilitated pertraction mechanism in pseudosteady-state conditions, J. of Membrane Science 2009, 328 (1-2), 228-237.
•    Dan Caşcaval, Anca-Irina Galaction, Nicoleta Nicuţă, Alexandra-Cristina Blaga, Selective separation of gentamicins from the biosynthetic mixture by reactive extraction, Separation and Purification Technology 2007, 57(2), 264-269.
•    Dan Caşcaval, Anca-Irina Galaction, Elena Folescu, Marius Turnea, Comparative study on the effects of n-dodecane addition on oxygen transfer in stirred bioreactors for simulated, bacterial and yeasts broths, Biochemical Engineering Journal 2006, 31(1), 56-66.
•    Anca-Irina Galaction, Dan Caşcaval, Marius Turnea, Elena Folescu, Enhancement of oxygen mass transfer in stirred bioreactors using oxygen-vectors. 2. Propionibacterium shermanii broths, Bioprocess and Biosystems Engineering, 2005, 27(4), 263-271.
•    Dan Caşcaval, Anca-Irina Galaction, Corneliu Oniscu, Selective pertraction of carboxylic acids obtained by citric fermentation, Separation Science and Technology, 2004, 39(8), 1907-1925.
•    Anca-Irina Galaction, Dan Caşcaval, Corneliu Oniscu, Marius Turnea, Prediction of oxygen transfer coefficients in stirred bioreactors for bacteria, yeasts and fungus broths, Biochemical Engineering J. 2004, 20(1), 85-94.
•    Dan Caşcaval, Corneliu Oniscu, Selective Separation of Penicillin V from Phenoxyacetic Acid Using Liquid Membranes, Biochemical Engineering J. 2000, 5(1), 45-50.

Brevete

10 brevete acordate şi 2 cereri de brevet în evaluare (selectiv):

 • Anca-Irina Galaction, Dan Caşcaval, Mădălina Poştaru, Alexandra Cristina Blaga, Procedeu de separare a acetofenonei, Brevet RO 130975/30.04.2020
 • Dan Caşcaval, Anca-Irina Galaction, Alexandra Cristina Blaga, Procedeu de separare a acidului pantotenic, Brevet OSIM 131311/29.05.2020
 • Dan Caşcaval, Anca-Irina Galaction, Alexandra Blaga, Procedeu de separare a acidului cinamic, Brevet RO 127015 B1/2014
 • Dan Caşcaval, Corneliu Oniscu, Procedeu de îndepartare a acizilor carboxilici secundari din soluţiile apoase rezultate de la fermentaţia citrică, Brevet RO 119629 B1/2005
 • Dan Caşcaval, Corneliu Oniscu, Instalaţie pentru studiul extractiei şi transportului printr-o membrană lichidă, Brevet RO119690 B1/2005
 • Corneliu Oniscu, Veniamin Munteanu, Minodor Cojocaru, Dan Caşcaval, Constantin Poncu, Adina Dumitraşcu, Procedeu de separare a sărurilor de penicilină G din soluţie apoasă, Brevet RO 107410 B1/30.11.1993
Premii și distincții
 • Premiul Academiei Romane (2015), categoria Stiinte Chimice “Nicolae Teclu”, pentru lucrările în domeniul “Obţinerea şi separarea produselor de biosinteză prin procedee neconvenţionale”
 • Premiul de Excelenţă al Universităţii Tehnice “Gheorghe Asachi” din Iaşi 2015 în calitate de coordonator al echipei de cercetare care a atras cele mai multe fonduri în ultimii 3 ani

75 Premii şi distincţii (selectiv):

 • Diploma de Excelenta, ProInvent, Cluj-Napoca, 2017
 • Medalie de Aur, International Invention and Innovation Show INTARG, Katowice, 2017
 • Medalie de Aur, Infoinvent, Chişinău, 2017
 • Medalia Universitatii Tehnice din Cluj-Napoca pentru activitatea de inventica 2016
 • Diploma of Excellence, Croatian Association of Inventors, 2016
 • Medalie de Aur, International Invention Innovation Competition in Canada, Toronto, 2016
 • Medalie de Aur, XII International Salon of Inventions and New Technologies, Sevastopol, 2016
 • 2 Medalii de Aur Inventica 2016
 • 2 Medalii de Aur “Gânditorul de la Hamangia” Inventica 2016
 • Medalia Universitatii Tehnice din Cluj-Napoca pentru activitatea de inventica 2016
 • 3 Medalii de Aur Euroinvent 2015
 • Diploma de Onoare a Univ. de Medicină şi Farmacie “Gr.T. Popa” din Iaşi, 2014
 • Diploma de Excelenţă Euroinvent 2013
 • Medalia de Aur “The Hamangia Thinker”, Inventica 2013
 • Medalia P. Poni, CHIM-INVENT 2013
 • Meritul Stiinţific “Aurel Vlaicu” acordat de Forumul
 • Inventatorilor Români 2011
 • Gold Medal of British Inventors Society 2011
 • Diploma de Onoare a Societăţii de Chimie din România 2009 şi 2011
 • Medalie de Bronz Salonul Inventika Bucureşti 2010
 • Marele Premiu Euroinvent 2009
 • Medalia de Aur cu Menţiunea Juriului Euroinvent 2009
 • Medalie de aur cu cu Menţiunea Specială a Juriului Salonul de Inventică Iaşi 2004
 • Medalie de Argint Salonul de Inventică Novisad 2002
 • Medalie de aur cu Menţiunea Specială a Juriului Eureka Brussels 2001
 • Medalie de aur Eureka Brussels 2001
 • Medalie de argint Eureka Brussels 2001
 • Medalie Onorifică a Univ. de Medicină şi Farmacie “Gr.T. Popa” din Iaşi, 1999
 • Medalie de aur Eureka Brussels 1996
Proiecte de cercetare

36 Granturi naţionale (18 director de proiect), 4 granturi internaţionale (2 responsabil de proiect) şi 13 contracte cu firme din industrie (selectiv, director granturi):

 • Hybrid systems fermentation / enzymatic reaction – synergic pertraction for production of chemicals with pharmaceutical, cosmetic, and food applications (HYPER),grant PCE – IDEI PN-III-P4-ID-PCE-2016-100, contract nr. 6/2017 (valoare totala: 835.000 lei) (2016-2019)
 • Advanced separation of biosynthetic compounds by facilitated and synergetic pertraction, grant PCE – IDEI PN-II-ID-PCE-2011-3-0088, contract nr. 207/5.10.2011 (valoare totală: 1.419.100 lei) (2011-2016)
 • Dezvoltarea unor biocatalizatori noi pentru obţinerea economică a unor sintoni chirali (SYNBIOCAT), grant Parteneriate PN-II-PT-PCCA-2011-3.1-1268, contract nr. 124/2012, (valoare totală TUIasi: 550.000 lei) (2012-2016) – Parteneriat cu: Universitatea “Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca, Institutul de Cercetări pentru Instrumentaţie Analitică Cluj INCDO-INOE 2000
 • Microscale downstream processing toolbox for screening and process development (MICROTOOLS), grant ERA-NET, ERA-IB, contract nr. 6-002/2013 (valoare totala TUIasi: 200.000 Euro) (2013-2015) – Parteneriat cu: University College London, Denmark Technical University, Universitatea de Medicină şi Farmacie “Gr.T. Popa” din Iaşi, Compania Svenholm Denmark

Colaborări cu 8 universităţi româneşti, 9 universităţi din străinătate şi 9 institute şi firme din ţară şi străinătate:

 • Universitatea Politehnica din Bucureşti; Universitatea din Bucureşti, Universitatea “Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca; Universitatea de Stiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară din Bucureşti; Universitatea “Vasile Alecsandri” din Bacău; Universitatea de Medicină şi Farmacie “Grigore T. Popa” din Iaşi; Universitatea de Stiinţe Agricole şi Medicină Veterinară “Ion Ionescu de la Brad” din Iaşi; Universitatea “A.I. Cuza” din Iaşi.
 • The University of Manchester; University College London; Vienna University of Technology; Technical University of Denmark; Karlsruhe Institute of Technology; Dortmund Technical University; Central Michigan University; University of Science and Technology Lille; University of Porto.
 • Centrul de cercetări în Enzimologie, Biotehnologie şi Bioanaliză Bucureşti; SC Chimcomplex Borzeşti; Institutul de Chimie Macromoleculară “Petru Poni” din Iaşi; Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Chimie şi Petrochimie (ICECHIM) Bucureşti; Institutul Naţional pentru Cercetări Chimico-Farmaceutice (ICCF) Bucureşti; SC Antibiotice Iaşi; SC Agropan Iaşi; Svenholm Co. Denmark; Institutul de Cercetări pentru Instrumentaţie Analitică Cluj INCDO-INOE 2000
Meniu