TUIAȘI propune CNFIS și CNR reconsiderarea indicilor de cost ai domeniilor inginerești și arhitecturii

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași (TUIAȘI) a solicitat, în vederea organizării primei ședințe a Consiliului Național pentru Finanțarea Învățământului Superior (CNFIS), creșterea indicilor de cost pentru domeniile inginerești de la cele 11 facultăți, fiind prima universitate din țară care solicită o regândire totală a felului în care este finanțat învățământul superior din România. Rectorul TUIAȘI, prof. univ. dr. ing. Dan Cașcaval, a înaintat o solicitare CNFIS care va fi discutată și în prima ședință a Consiliului Național al Rectorilor, în care solicită ca finanțarea pentru „Chimie și inginerie chimică” să crească de la 1,9 la 2,5 studenți echivalenți, pentru „Arhitectură și urbanism” de la 2,5 la 3,3, iar pentru celelalte ramuri de știință de la 1,75 la 2,5.

„Nu am dorit să venim cu propuneri exagerate, ci realiste și rezonabile în contextul resurselor bugetare alocate învățământului pentru 2017. Aceste valori ar aduce învățământul ingineresc și de arhitectură mai aproape de dezideratul de calitate dorit și impus prin reglementările în vigoare”, a declarat prof. univ. dr. ing. Dan Cașcaval, rectorul TUIAȘI. Practic, universitățile din România sunt finanțate pe baza sistemului de student-echivalent. Acest lucru înseamnă că pentru fiecare student fizic care există la o instituție de învățământ superior Ministerul Educației Naționale (MEN) oferă o alocare bugetară anuală. Valoarea de bază de la care se pornește în calcularea acestei alocări este de 2.201 de lei pentru un student fizic, la care se adaugă un coeficient de multiplicare în funcție de domeniul de studiu. La TUIAȘI, în prezent, acest coeficient este de 2,5 la arhitectură, 1,9 la inginerie chimică și 1,75 la celelalte domenii inginerești, ceea ce înseamnă că Universitatea Tehnică primește, într-un an de zile, după înmulțirea cu alocarea de bază de 2.201 lei, câte 5.503 lei pentru fiecare student de la Facultatea de Arhitectură, 4.182 de lei pentru fiecare student de la Facultatea de Inginerie Chimică și Protecția Mediului și câte 3.852 de lei pentru celelalte domenii inginerești, la licență. La master, acestea se dublează.

Dan_Cascaval-min

„Aceste valori sunt total insuficiente pentru o pregătire optimă a studenților din domeniile tehnice pentru că, să nu uităm, aceste domenii sunt consumatoare majore de materiale, energie, folosesc echipamente cărora le trebuie asigurată mentenanța etc. Am să vă dau un exemplu din ramura chimiei – pe care o cunosc cel mai bine – o ramură prin excelență consumatoare de reactivi: un litru din acizii clorhidric și sulfuric costă între 25 și 30 de lei, un litru de acetonă tehnică 20 de lei etc. Iar aceștia sunt reactivi ultra-uzuali. Dacă discutăm de reactivi mai puțin «convenționali» sau despre enzime, pentru activitatea studenților prețurile sar la câteva zeci de mii de lei pentru mai puțin de un gram“, a adăugat prof. univ. dr. ing. Dan Cașcaval. În condițiile acestei subfinanțări, TUIAȘI cheltuiește peste 90% din bugetul alocat de MEN pentru cheltuieli de personal, peste 5% pentru utilități, iar restul de sub 5% pentru bunuri și servicii. „Trebuie să realizăm clar faptul că nu rămâne mai nimic pentru a susține infrastructura educațională «clasică», nu mai vorbesc despre cea de cercetare”, a completat rectorul.

CNFIS a primit câteva propuneri de modificare a unor astfel de indici, însă multe dintre ele au fost considerate a fi exagerate și fără niciun fundament. Prof. univ. dr. ing. Dan Cașcaval a fost cel care a propus ca Biroul Executiv al CNFIS să blocheze discutarea acestor propuneri până când va exista o imagine de ansamblu, realistă, asupra tuturor domeniilor de științe, astfel că discuțiile de anul trecut au fost amânate pentru începutul lui 2017. „Aceasta deoarece modificarea, fie și a unui singur indice, trebuie analizată în contextul general, efectul fiind unul de tip «domino» pentru celelalte ramuri. De fapt, săptămâna trecută am avut o discuție cu Sorin Cîmpeanu, președinte al Consiliului Național al Rectorilor (CNR). Atunci am propus ca la prima ședință a CNR, care se va desfășura în perioada 9-10 februarie la Universitatea Politehnica București, să includem pe ordinea de zi și analiza indicilor de cost, domnia sa fiind total de acord”, a specificat prof. univ. dr. ing. Dan Cașcaval.

Propunerile Universității Tehnice urmează să fie discutate în luna această la nivelul CNFIS și CNR.

Meniu